Bảo mật thông tin khách hàng

Nhằm đảm bảo an toàn cho Website Detrang Farm, đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, Website Detrang Farm đưa ra Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) dành cho các tổ chức và cá nhân truy cập website. Thuật ngữ “Bạn” được dùng trong văn bản này đề cập đến tất cả những cá nhân và tổ chức đặt hàng của Website Detrang Farm tại địa chỉ website http://detrangfarm.vn/

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của Website Detrang Farm, gọi tắt là Chính sách bảo mật Website Detrang Farm mô tả cách thức Website Detrang Farm tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Bạn xác nhận chính sách này khi Bạn đăng ký tài khoản tại website của chúng tôi.

Về việc thu thập thông tin cá nhân

- Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại.

- Chúng tôi cũng yêu cầu Bạn cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để cung cấp dịch vụ cho Bạn.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website Detrang Farm, website Detrang Farm chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Bạn.

Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân

Website Detrang Farm luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực thông tin người dùng. Do đó, Bạn có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Bạn cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân

Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin cá nhân” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Bạn: các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Bạn tại website Detrang Farm, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website Detrang Farm.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân của Bạn, cũng như các thông tin trao đổi giữa bạn và Website Detrang Farm đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website Detrang Farm. Chúng tôi sử dụng thông tin Bạn cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Bạn;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bạn và Website Detrang Farm;

- Liên lạc và giải quyết với Bạn trong những trường hợp đặc biệt;

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Website Detrang Farm không cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Bạn có những hành động vi phạm pháp luật.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Đối tác - Khách hàng

Ý kiến khách hàng